ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาเทสโก้โลตัส สุขาภิบาล 1

468-058108-0   กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี บริษัทโอเชียนนิวดีไซน์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาเทสโก้โลตัส สุขาภิบาล 1

023-810052-6   ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายณัฐดนัย แสนเพิ่มพูล